خورشید از آنچه تصور می‌شد، بزرگتر است

بررسی‌های اخیر دانشمندان این احتمال را تقویت می‌کند که اندازه خورشید بزرگ‌تر از آنچه که تصور می‌شد، است.

به گزارش دانشمند‌آنلاین به نقل از میرر، بررسی‌های جدید در زمینه خورشید، احتمال خطا در اندازه‌گیری‌های قبلی آن را تقویت می‌کند.

طبق بررسی که در سال ۲۰۰۸ میلادی شد، متخصصان اتحادیه جهانی نجوم، شعاع این بزرگ‌ترین جرم منظومه شمسی را ۶۹۵۷۰۰ هزار کیلومتر ارزیابی کرده‌اند. اما به تازگی دو دانشمند به نام‌های خاویر جوبیر که مدل‌های کسوف را با نقشه گوگل می‌سازد و ارنی رایت از ناسا نحوه مطابقت کسوف‌ها را با داده‌های کسب شده از رصدخانه دینامیک خورشیدی مطالعه کردند و به گفته رایت، سنجش این فاصله‌ها کاری دشوار است و این چنین نیست که با گذاشتن خط‌کش در کنار عکس‌های گرفته شده از خورشید بشود آن را اندازه گرفت.

در حال حاضر این دو دانشمند معتقدند که در اندازه‌گیری خورشید اشتباهی صورت گرفته و برای اندازه‌گیری دقیق باید منتظر زمانی شد که ابعاد و مقیاس‌های خورشید را با مشاهدات و مدل‌های کامپیوتری به دست آمده از خورشید گرفتگی‌ها تطبیق داد.

اکنون دانشمندان در انتظار خورشید گرفتگی ۲۱ آگوست هستند که یکی از کام‌لترین کسوف‌های تاریخ خواهد بود تا شاید با انجام تحقیقات بتوانند اندازه درست‌تری برای بزرگ‌ترین ستاره منظومه ما ارائه دهند.

Source: daneshmandonline