استرالیا آژانس فضایی ملی تاسیس می‌کند

دولت استرالیا اعلام کرده است که درصدد تاسیس آژانس فضایی ملی است.

به گزارش دانشمند‌آنلاین به نقل از نیواتلس، دولت استرالیا درصدد تاسیس یک آژانس فضایی ملی است و می‌خواهد تا نقش کلیدی در برنامه‌های فضایی بین المللی برای ده‌های آینده داشته باشد. با تاسیس این آژانس، استرالیا صنعت فضایی بومی خود را گسترش داده و می‌تواند سرمایه‌ها و دانشمندان خود را در داخل کشور حفظ کند.

میشیلیا کش، نماینده وزارت علم، صنعت و نوآوری استرالیا در این باره می‌گوید:” صنعت فضایی جهانی به سرعت در حال رشد است و برای استرالیا حیاتی و سرنوشت ساز است که بخشی از این رشد باشد. آژانس فضایی ملی تضمین خواهد کرد که ما طرح استراتژیک بلند مدتی داریم که توسعه و برنامه تکنولوژی‌های فضایی را پشتیبانی می‌کند و موجب رشد صنعت فضایی داخلی ما می‌شود. این آژانس برای همکاری دائمی ما نقطه عطفی خواهد بود و شروعی برای اشتغالات بین المللی است.”

Source: daneshmandonline