مهرماه بیش از هزار بار زمین لرزید

شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک بیش از هزار زمین لرزه را در مهر ماه امسال ثبت کرد.

به گزارش دانشمندآنلاین به نقل از دانشگاه تهران، مهر ماه امسال هزار و چهارصد زمین لرزه در نواحی مختلف ایران به ثبت رسید.

ده عدد از این زمین لرزه‌ها با بزرگی بیش از ۴.۰ توسط مرکز لرزه نگاری کشور ثبت شده‌اند که بزرگترین آنها به اندازه ۵.۲ در استان کرمان در حوالی انار رخ داده است.

از این تعداد زمین لرزه ۹ عدد از آنها کوچکتر از یک و ۵۳۰ عدد از این زمین لرزه‌ها دارای بزرگی بین ۱ و ۲ و همچنین ۴۰۶ عدد از آنها به بزرگی بین ۲ و ۳ و ۸۵ عدد از آنها بین ۳ و ۴ و در نهایت ۱۰ عدد از این زمین لرزه‌ها با بزرگی بیش از ۴ در مقیاس امواج زمین بوده‌اند.

Source: daneshmandonline